Ziek melden

Als uw kind niet naar school kan komen door bijvoorbeeld ziekte, dient u dit op de eerste verzuimdag tussen 8.00 uur en 8.30 uur aan ons door te geven.

Absentiemeldingen worden bij voorkeur doorgegeven via Social Schools, maar telefonisch kan ook.

Locatie Doesburg
0313 47 64 07

Locatie Ellecom
0313 41 58 60

Als uw kind niet op school is en wij zijn hiervan niet op de hoogte, dan nemen wij contact met u op. Als er geen contact is geweest, wordt de afwezigheid aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim.

Bij bezoek aan een arts (huisarts, tandarts, orthodontist, oogarts, e.d.) vertrouwen we er op dat u dit zo veel mogelijk buiten schooltijd plant. Dit kan soms echter niet anders dan onder schooltijd. Is het bezoek aan een specialist niet buiten schooltijd te plannen geef het dan door aan de leerkracht van uw kind.

Verlofregeling

Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de schooldirecteur. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zonder meer overal verlof voor verlenen.

Het aanvragen van elf schooldagen of meer extra verlof, gaat via de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in.

Een verlofformulier kunt u ophalen bij de directeur of bij de IB’er van Doesburg of Ellecom.