Leerlingraad

Wij vinden het belangrijk te weten wat er onder de kinderen leeft. Wat hen bezig houdt en hoe ze onze school ervaren. Het is hun leefwereld en wij vinden het fijn als ze meedenken en meepraten.

De Anne Frank heeft twee leerling raden, één in Doesburg en één in Ellecom. Elke leerling raad bestaat uit ongeveer 6 kinderen uit groep 5 en hoger. Elke leerling raad heeft een voorzitter en een notulant. 4 keer per jaar bespreekt de leerling raad met de directeur wat er leeft onder de kinderen en welke wensen er zijn. Dit kan gaan om praktische zaken, zoals een nieuwe bezem, maar het kan ook gaan om andere wensen, zoals meer op een bepaalde plek buiten mogen spelen. Om te weten wat er leeft, kijken en luisteren ze goed naar wat er in de groepen gebeurt en besproken wordt. Ook hebben ze een ideeën bus, waar kinderen hun ideeën in kunnen doen. De onderbouw krijgt af en toe de leerling raad op bezoek om te bespreken wat er leeft, aangezien zij nog niet kunnen schrijven.

Soms kan de directeur direct een beslissing nemen over een verzoek, de andere wensen worden in het team besproken.

Er wordt elk jaar een nieuwe leerling raad aangesteld, zij worden democratisch gekozen.