Medezeggenschapsraad

Aan onze beide kindcentra is één medezeggenschapsraad (MR) verbonden die bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige zaken. Hierbij kunnen zij een adviserende rol hebben, of er wordt om instemming gevraagd. In de statuten staat beschreven om welke zaken het gaat.

De volgende ouders zitten in de MR:

Amanda Solleveld en Karin Nolzen, oudergeleding Doesburg,

Ellemiek Derksen en Wiert Leistra, oudergeleding Ellecom

De volgende leerkrachten zitten in de MR:

Martijn Helmers, personeelsgeleding Ellecom

Manon Salazar, personeelsgeleding Doesburg

Wendy Driessen, personeelsgeleding Doesburg

De MR vergadert ongeveer één keer in de zes weken.

Het e-mailadres van de MR is: mr@mkcannefrank.nl