Schooltijden

Onze twee scholen hebben verschillende schooltijden. Klik op de naam van de locatie om de tijden te bekijken.

Schooltijden locatie Doesburg

Maandag
08.30 uur – 14.30 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.30 uur
Woensdag
08.30 uur – 12.30 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag
Groep 3 t/m 8 van 08.30 uur tot 14.30 uur
Groep 1 en 2 van 8.30 uur tot 12.30 uur

Pauze

De kinderen eten allemaal op school bij de leerkracht in het eigen lokaal. De midden- en bovenbouw spelen buiten van 11.45 uur tot 12.15 uur. De onderbouw speelt buiten van 12.30 uur tot 13.00 uur. De leerkrachten gaan met de kinderen mee naar buiten.