Ouderraad

De ouderraad van locatie Doesburg bestaat uit onderstaande leden:

 • Kim van Hees (voorzitter)
 • Martijn van Tent – Beking
 • Gerrit Hammink
 • Esther Doornbos

De ouderraad van locatie Ellecom bestaat uit onderstaande leden

 • Raymond Overmars-Marx (voorzitter)
 • Meta Schouten (penningmeester)
 • Ruth Frederiks
 • Jodie Verhoef-Hall
 • Anne-Beth Samberg
 • Charlotte van den Ende-Simons

De OR ondersteunt met enthousiasme het team in allerlei activiteiten zoals:

 • Sportdag
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Pasen
 • Schoolreisjes, uitjes en het jaarlijkse kamp voor groep 6/7/8.
 • Eindejaarsfeest

Daarnaast probeert de OR ook nieuwe (eenmalige) activiteiten te organiseren, die in een betreffend schooljaar op haar pad komen. Uiteraard vindt dit in goed overleg plaats met het team. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Schoolontbijt en ANWB-Streetwise.

De OR geeft ook ondersteuning aan het klein onderhoud van het schoolplein/gebouw en de tuin.Er vinden ca. 5 reguliere vergaderingen per jaar plaats waarbij de desbetreffende teamleden ook aanwezig zijn. Elk schooljaar wordt afgesloten met een jaarvergadering, waarop alle ouders, team, MR- en bestuursleden uitgenodigd worden.

Indien u interesse heeft deel uit te maken van onze OR, dan kunt u contact opnemen met school.

Ouderhulp

Ieder jaar vragen wij bij diverse activiteiten aan ouders om hulp. U kunt dan denken aan het rijden voor excursies, het begeleiden van groepjes kinderen, hulp bij de sportdag/ Koningsspelen, eindejaarsfeest enz. Ouders worden via Social Schools gevraagd om zich op te geven voor de desbetreffende activiteit. Contacten lopen daarna (afhankelijk van de activiteit) via de leerkrachten of de ouderraad.