Missie

Ons Montessori Kind Centrum biedt onderwijs ontleend aan het gedachtegoed van Maria Montessori; Ons bekwame en gepassioneerde team begeleidt leerlingen in het ontwikkelproces van ‘Help mij het zelf doen’ naar ‘Leer mij het zelf doen’ naar ‘Laat mij het zelf doen’, waarbij het kind zelf sturing geeft aan de eigen ontwikkeling.. Tijdens het doorlopen van de verschillende ontwikkelingsfasen zal het kind vrij zijn om te kiezen hoe het wil leren. Het leerproces is gericht op toegang tot de wereld als verantwoordelijke, zelfstandige en gelukkige wereldburger, waarbij ons uitgangspunt de inclusieve samenleving is.

Visie

Ons onderwijs, gegeven vanuit de kosmische grondhouding, is inspirerend en sluit aan bij de ontwikkeling van elk kind. Ons vakbekwaam team neemt de taak op zich om vanuit de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke ontwikkelingen een balans te vinden tussen sturing en volgen in de ontwikkeling van het kind.

Wat geeft het team van MKC Anne Frank de leerlingen mee voor de toekomst

Elk kind zal levenslang blijven leren, nieuwsgierig zijn naar de wereld om hem heen en een diep respect tonen voor de wereld.

Het team ondersteunt het kind bij het nemen van doordachte keuzes, waarbij:

De kernwaarden van MKC Anne Frank zijn:

Kindgericht

Ons onderwijs is gericht op de eigen ontwikkeling van elk individu. Het kind kan zich op zijn eigen manier, tempo en vanuit eigen interesses ontwikkelen.

Persoonsvormend

Elk kind groeit op zijn eigen manier, zal de wereld vanuit zijn eigen kaders aanschouwen en ontwikkelt zich vanuit een gestructureerde omgeving tot een uniek individu.

Zelfredzaam

Elk kind leert vanaf jongs af aan te ontwikkelen tot een individu dat zich steeds beter zelf kan redden in de wereld. Door het vergroten van de zelfredzaamheid zal de wereld om hem heen groter worden. Ook het oudere kind draagt bij aan de ontwikkeling in de zelfredzaamheid van het jonge kind en zal vanuit zijn voorbeeldfunctie laten zien wat de werkwijze is binnen deze gemeenschap.

Vrijheid in gebondenheid

In een rijke, voorbereide en disciplineerde leeromgeving is het kind vrij te kiezen hoe en wanneer het wil leren, gebonden aan de leerdoelen die aangeboden worden.

Vertrouwen

Door een veilige omgeving te creëren waarin het kind optimaal tot leren komt zal het successen ervaren. Dit geeft (zelf) vertrouwen bij het kind om zich vrij te kunnen voelen in alles wat het kind wil ondernemen ten goede van zijn eigen ontwikkeling. Door een intensieve samenwerking binnen de school zal er een vertrouwensband ontstaan die van essentieel belang is als fundament voor de verdere ontwikkeling van het kind.