Klankbordgroep ouders

Ouders hebben veel contact met de leraar van hun kind en dat is belangrijk en goed. We hechten echter ook waarde aan wat ouders in het algemeen van de school vinden. Wat gaat er goed, waar zijn ze trots op en wat kan of moet beter. Aan het begin van elk schooljaar doet de directeur een oproep aan ouders om mee te denken en mee te praten. Ouders kunnen zich dan aanmelden. We streven naar een evenredige vertegenwoordiging van de groepen in de klankbordgroep.

Elke locatie heeft zijn eigen klankbordgroep. Deze groep ouders en de directeur komen 3 keer per jaar samen. Aan het begin van het schooljaar ligt de nadruk op de start van het jaar. Hoe hebben ouders die ervaren? Daarnaast bespreken we wat zij het komende schooljaar graag zouden willen zien, wat vinden zij belangrijk. Halverwege het schooljaar komen we nog een keer samen. Hoe loopt het? Is er iets wat bijsturing behoeft? En aan het einde van het schooljaar evalueren we het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het volgende schooljaar. Van de bijeenkomsten wordt een kort verslag gemaakt wat wordt gedeeld met alle ouders van de locatie en met het team.

Regelmatig komt de vraag wat het verschil is tussen de MR en de klankbordgroep. De MR gaat meer over beleid maken. Volgens een bepaalde cadans in het schooljaar zaken steeds terug laten komen. De klankbordgroep gaat meer over het welbevinden van ouders en hoe zij de school voor hun kinderen zien. Met welke verhalen komen de kinderen thuis. Wat kan er in algemene zin beter of moeten we juist behouden.