Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen IJsselgraaf en op onze scholen prettig en veilig voelt. Toch ontstaan er wel eens problemen tussen ouders en/of leerlingen en medewerkers van de school of tussen medewerkers onderling.

In veruit de meeste gevallen kunnen de problemen in onderling overleg worden opgelost, maar soms is de situatie zodanig, dat er op een andere manier naar een passende oplossing gezocht moet worden. De klachtenregeling is daarbij helpend. Elke school is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling ligt ter inzage op school en is terug te vinden op onze schoolwebsite.

Intern vertrouwenspersoon

Het kan voor u prettig zijn om eerst vertrouwelijk met iemand van school te praten, zonder dat meteen een officiële klacht wordt ingediend. Daarom is op elke school een intern vertrouwenspersoon aangesteld. De intern vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van leerlingen, ouders/verzorgers die een klacht hebben. In de schoolgids van de school kunt u nalezen wie de intern vertrouwenspersoon van de school van uw kind(eren) is. Bij klachten op het gebied van ongewenst intimiderend gedrag verwijst de intern vertrouwenspersoon naar de extern vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon

Daarnaast heeft IJsselgraaf een extern vertrouwenspersoon aangewezen. Zij ondersteunt ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden bij de behandeling van klachten over onder andere onderwijskundige zaken of over machtsmisbruik. De extern vertrouwenspersoon kan benaderd worden door de intern vertrouwenspersoon van de betreffende school, maar kan ook door de klager rechtstreeks benaderd worden.

De externe vertrouwenspersoon voor IJsselgraaf is:
Yvonne Kamsma
tel: 06-140 016 72
yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl